Text

Bidtext

Feben Javan Abraham, Katarina Bälter, Susanna Lehtinen-Jacks och Oskar Halling Ullberg deltog på NordicEpi i Köpenhamn i början av juni.

SOFCO på plats för NordicEpi i Köpenhamn

2024-06-28

SOFCO var på plats för den elfte Nordic Conference of Epidemiology and Register-Based Health Research (NordicEpi) i Köpenhamn i början av juni. Gruppen representerades av Feben Javan Abraham, Katarina Bälter, Susanna Lehtinen-Jacks och Oskar Halling Ullberg.

Oskar Halling Ullberg presenterade sitt arbete med titeln “A sustainable and healthy lifestyle index and its association with metabolic syndrome among Swedish Office Workerssom visar att hög följsamhet till en hälsosam och hållbar livsstil minskar risken att drabbas av metabolt syndrom.

Susanna Lehtinen-Jacks presenterade sitt arbete med titeln “Identifying office workers from self-reported information about occupation in a large population-based Swedish study (LifeGene)” som handlar om hur vi identifierar kontorsarbetare i studien LifeGene. Det är en del av delprojekt 3 och en viktig pusselbit för att studera betydelsen av livsstil och hälsa hos stora grupper kontorsanställda.

Alla medarbetare i SOFCO tog tåget fram och tillbaka till Köpenhamn och var mycket imponerade av cykelkulturen (många aktiva transporter) samt en mycket effektiv och tillgänglig tunnelbana i Köpenhamn.


Oskar Halling Ullberg och Susanna Lehtinen-Jacks presenterar sina postrar