Text

Delprojekt 1: Hållbar livsstil på arbetsplatsen

Framtidens kontor är en area för att främja bra matvanor, vardagsrörelse och hållbar utveckling vilket gynnar individen, företagen och planeten.

Med hållbar livsstil avses en livsstil som främjar god hälsa hos både människan och planeten. I SOFCO fokuserar vi på matvanor och fysisk aktivitet, speciellt aktiva transporter. Maten vi konsumerar står för ca 25% av det totala utsläppet av växthusgaser och produktion av animaliska livsmedel genererar i allmänhet högre utsläpp än växtbaserade livsmedel. En annan bidragande faktor är att en tredjedel av all mat som producerar slängs i något steg i produktionskedjan, i affärer, på restauranger eller hushåll. Det betyder att växthusgasutsläpp från livsmedelsproduktionen skett i onödan utan maten kommit till nytta. Genom att uppmuntra till klimatvänliga matvanor med hög andel växtbaserade livsmedel och minimalt med matsvinn kan klimatpåverkan från matproduktion minskas. Matvanor med hög andel växtbaserade livsmedel såsom fullkornsprodukter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bönor är dessutom nytta genom att de bidrar med vitaminer, mineraler och fibrer. Vi kan även minska klimatpåverkan genom att uppmuntra och underlätta för människor att prioritera aktiva transporter, såsom att gå och cykla. På så sätt får man in vardagsmotion som är hälsofrämjande och samtidigt minskas de negativa effekterna från miljö- och klimatbelastande fordon, såsom växthusgasutsläpp, föroreningar och buller.

Arbetet är uppdelat i 2 olika arbetspaket.

Framtidens kontor är en area där vardagsrörelse och bra matvanor uppmuntras och samtidigt bidra till hållbar utveckling, vilket i längden gynnar individen, företagen och planeten. Friskvårdsbidraget infördes 1988 för att främja fysisk aktivitet bland anställda men vi vet idag väldigt lite om effekten av Friskvårdsbidraget på de anställdas hälsa. I arbetspaket 1 genomförs därför en intervjustudie om hur friskvårdsbidraget och andra hälsofrämjande insatser används på 8 stora och små kontorsbaserade arbetsplatser.

Kontorsarbete är till sin natur ofta stillasittande och det finns stora vinster med att bryta upp långa perioder av stillasittande och rör på sig genom t.ex. promenadmöten men även underlätta för personalen att cykla och gå till och från arbetsplatsen genom att tillhandahålla säker och upplyst cykelparkering under tak, cykelservice och möjlighet att duscha när man kommer fram. Eftersom många återvänder till samma arbetsplats regelbundet är det också viktigt att det finns god och hälsosam mat att tillgå vid exempelvis lunch. Genom att servera god, vällagad och hälsosam mat även vid konferensdagar och events ges fler möjlighet att upptäcka nya rätter genom s.k. nudging, dvs att puffas åt ett håll som man kanske inte hade valt själv, men som har positiva effekter på hälsan. I arbetspaket 2 kommer vi därför göra en arbetsplatsbaserad interventionsstudie där deltagarna kommer att lära sig mer om hållbar livsstil på och i anslutning till arbetsplatsen. Interventionsstudie inkluderar även fotostudie med hjälp av appen The Discovery Tool där deltagarna dokumenterar faktorer som hindrar eller underlättar för dem att upprätthålla en hållbar livsstil på eller i anslutning till arbetsplatsen. Data från fotostudien analyseras i samverkan med deltagarna från SOFCO:s partnerföretag och resultatet kommer att användas för att genomföra förbättringar på arbetsplatsen enligt en medborgarforskningsmetod.

Relaterad information

Delprojekt 2: Grönt kontorsarbete inne och ute

Genom grönt kontorsarbete tar vi tillvara på de goda hälsoeffekterna från vistelser i naturen och skapar ett hållbart inslag i dagens flexibla arbetsliv.

Läs mer

Delprojekt 3: Livsstil och hälsa bland kontorsanställda

Samhället står inför stora utmaningar såsom livsstilsrelaterad sjukdom, åldrande befolkning och klimatkris. Genom att studera livsstil, arbetsliv och hälsa bland anställda på kontor lär vi oss mer om hur framtidens arbetsplats kan utvecklas.

Läs mer