Text

SOFCO - KONCEPT FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA KONTOR

Ett projekt för att utveckla ett koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.

6 av 10 arbetar på kontor

Många anställda spenderar stor del av sin vakna tid på kontor inomhus och stillasittande.

Hållbar livsstil på arbetet

Bra matvanor, aktiva transporter och promenadmöten bidrar till hälsa och hållbarhet.

Arenan för hälsopromotion

Arbetsplatsen är en arena för att främja god hälsa hos personalen, företaget och planeten.

Arbeta i gröna miljöer

20-30 minuters vistelser i naturen har positiv effekt på hälsa och välbefinnande.

Nyheter

  • Datum 2023-08-23
  • Artikeltyp

Friskvård för chefer

Tidningen Chef skriver om friskvårdsinsatser.

om Friskvård för chefer
  • Datum 2023-08-23
  • Artikeltyp

Studie om stress och återhämtning

I september sätter en ny delstudie i SOFCO i gång. Denna gång är det stress, återhämtning och nya sätt att arbeta som står i centrum.

om Studie om stress och återhämtning
  • Datum 2023-08-23
  • Artikeltyp

Forskare från SOFCO deltar i HEPA-konferensen

Nisha Singh ska presentera sin forskning om livsstilsfaktorer och hälsa på den internationella konferensen HEPA - Health-Enhancing Physical Activity – i Belgien i september

om Forskare från SOFCO deltar i HEPA-konferensen