Text

Bidtext

Digital workshop den 24 november

Forskare och företagsrepresentanter möttes för att diskutera arbetslivets nuvarande och framtida utmaningar.

Forskare och företagsrepresentanter möttes under en digital workshop och diskuterade arbetslivets utmaningar och vad vi lärt oss under det gångna året, samt visioner för framtidens kontor.

Representanter från Helio och Castellum berättade som sina erfarenheter från pandemin och en handfull forskare presenterade pågående forskningsstudier.

Ett exempel på kreativ samproduktion var diskussionen om fotografierna deltagarna tagit i SOFCO:s Fotostudie. Fotografierna belyste deltagarnas upplevelser av vad som stödjer eller hindrar hälsa på eller i anslutning till arbetsplatsen, både på kontoret och vid hemmaarbete. Inom fotostudien har vi hittills gjort en analys av fotografierna och utifrån den skapat ett frågebatteri som nu är inskickat till den stora svenska befolkningsstudien LifeGene. Vi har även skickat in ett bidrag till The 20th European Association for Working and Organizational Psychology Congress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Glasgow. Bidraget har titeln ” Novel understanding of what promotes or hinders health among office workers – users’ insights elicited through a photo study”. Tyvärr har vi precis fått veta att konferensen är inställd pga Corona och vi hoppas på alternativa lösningar för att kunna genomföra den delen av konferensen som hade titeln “Work environments in transformation – Perspectives on employee involvement and well-being” . Eventuellt blir det ett SOFCO-event i stället! Nästa steg i Fotostudien är att föra in erfarenheterna från workshopen i november och göra en förnyad analys, som bildar underlag för en kommande vetenskaplig artikel.