Text

Bidtext

Lyckad workshop om dagens arbetsliv

Forskare från SOFCO bjöd på inspiration i Samverkets lokaler om dagens och morgondagens arbetsliv.

Den 24 november genomförde SOFCO en lyckad workshop i Samverkets lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Eftermiddagen började med en inspirationspresentation där deltagarna bjöds in till brainstorming, här lyftes betydelsen av:

  • Medarbetarens behov i en digital och flexibel arbetsmiljö
  • Betydelsen av sociala kontakter på kontoren
  • Fördelar och utmaningar med digitala möten
  • Hybridarbete kommer vara det nya normala
  • Det återstår mycket arbete med arbetsmiljöfrågor för framtidens arbetsplatser


Efter följde presentationer av forskare i SOFCO:

Carina Söderlund, lektor i informationsdesign, presenterade preliminära resultat från en pilotstudie med fokus på eye tracking ”Det urbana utomhuskontorets själ- kontorsarbetarens perspektiv".

Professor Susanna Toivanen presenterade pågående pilotstudie och kommande interventionsstudien "Outdoor Office Work (OOW)", där dem undersöker utomhuskontorets effekt på stress.

Doktorand Oskar Halling Ullberg presenterade pågående interventionsstudien "Sustainable Office Intervention (SOFIA)", med fokus på hållbara levnadsvanor på kontoret.

Efter presentationen följde spännande diskussioner med deltagarna om:

  • Ledningsgruppens betydelse för att godkänna och möjliggöra arbete utomhus
  • Företagens ökade intresse för levnadsvanor och hållbar livsstil
  • Vikten av nudging och små steg i samband med förändringar
  • Vikten av miljö men också individuella faktorer för beteendeförändringar

Eftermiddagen bjöd även på en mycket inspirerande presentation av Karin Ståhl "Go To Work" om framtidens hållbara arbetsliv. Dagen avslutades med en rundtur i Samverkets lokaler.

Tack till alla företagspartners och deltagare för en givande eftermiddag!