Text

Bidtext

Mälardalens Universitet uppmärksammar SOFCO:s arbete


Mälardalens universitet (MDU) skriver om projektet Framtidens hållbara kontor på sins sociala medier.

Carina Söderlunds forskning om miljöer för utekontor beskrivs på universitetens officiella LinkedIn sida och universitets webb. I ett citat säger Carina Söderlund bland annat:

”För att vi människor ska trivas med att kontorsarbeta under bar himmel, måste en rad praktiska förutsättningar lösas. Det är till exempel tillgång till el, värme, skydd mot solblänk, väder och vind. Vi behöver också känna oss trygga i den miljö vi arbetar i, ha överblick och uppleva att den är enkel att nå.”

Även på universitets webb uppmärksammas SOFCO:s arbete: https://www.mdu.se/artiklar/arkiv/2024-04-15-okad-halsa-med-utomhusarbete-trendar-internationellt

Inlägget på MDU:s LInkedIN-sida om Carian Söderlunds forskning om utekontor